Pricha Gallery

Welcome to Pricha Chitta gallery

Home / CSR Activity / 2019 05 20 โรงเรียนบ้านช่องลม 80

วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 โครงการรักเพื่อนบ้านของทีมงานพนักงานฝ่ายการผลิต ปตท.สผ.ลานกระบือ เราได้ร่วมกันบริจาคตู้เย็น, เครื่องทำน้ำเย็น, เสื้อกันฝน, อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์เครื่องเขียน งบประมาณครั้งนี้ ก็ได้มาจากการบริจาคของทีมงานพนักงานฝ่ายการผลิต และได้รับการสนับสนุนจากระดับหัวหน้าของแผนกเป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการที่ดีๆ และมีประโยชน์แก่ชุมชนด้วยครับ