Pricha Gallery

Welcome to Pricha Chitta gallery

Home / CSR Activity / 2022 03 19 ชมรม S1 อาสาบริจาคสิ่งของโรงเรียนห้วยผักกูด 420

วันที่ 19 มีนาคม 2565 ชมรม S1 อาสา ของบริษัท ปตท.สผ.จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางไปยัโรงเรียนห้วยผักกูด ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อส่งมอบอาคารที่ทำการปรับปรุงใหม่, บริจาคสิ่งของ อุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องใช้ภายในในอาคาร และแจกขนมให้บรรดาน้องๆ นักเรียน