Pricha Gallery

Welcome to Pricha Chitta gallery

Home / Year 2019 / 06 21-24 คอร์สพึ่งตนเอง กับ โจน จันใด 1244

สถานที่ : – พันพรรณแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ “การมีชีวิตอยู่เป็นเรื่องง่าย ฉะนั้นเราจึงพยายามให้พันพรรณเป็นที่ทดลองทางการเรียนรู้เพื่อหาความง่ายให้กับชีวิต โดยเรียนรู้วิธีการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้” -โจน จันใด สิ่งที่เรียนกันในคอร์ส การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน / เรียนรู้การสร้างบ้านดิน / ทำสวนไม่ใช้สารเคมี / ดูแลตัวเองด้วยวิถีธรรมชาติ / ชีวิตง่ายๆ / ปัจจัย 4 / ทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์ / ทำของใช้ที่จำเป็น เช่น สบู่ แชมพู น้ำยาล้างจาน ฯลฯ / ทำอาหารกินเอง เช่น เต้าหู้ แยม ไวน์ ฯลฯ / การดูแลสุขภาพแบบง่ายๆ เช่น โยคะ วิธีการทำดีท็อกซ์ การกินอาหาร การดื่มน้ำ / ฯลฯ / พูดคุยเรื่องวิกฤตอาหาร สถานการณ์การพึ่งตนเอง ในโลกปัจจุบัน